Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kamil JuraKomornik Dąbrowa Górnicza

Witam na stronie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kamil Jura Zastępca Krzysztof Sułuja (zwany dalej "Komornikiem") właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej (zwanego dalej "rewirem"), obejmującego miasta Dąbrowa Górnicza i Sławków.

Właściwość terytorialna obejmuje miasto Dąbrowa Górnicza z następującymi dzielnicami: Antoniów, Błędów, Bugaj, Centrum, Dziewiąty, Gołonóg, Korzeniec, Kuźniczka Nowa, Łazy Błędowskie, Łęka, Łęknice, Łosień, Marianki, Mydlice, Okradzionów, Piekło, Ratanice, Reden, Rudy, Sikorka, Staszic, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebiesławice, Trzydziesty, Tucznawa, Ujejsce, Ząbkowice

Kody pocztowe dla w/w miejscowości: 41-260; 41-300; 41-303; 41-304; 41-306; 41-308; 41-310; 41-520; 42-520; 42-522; 42-523; 42-524; 42-530;

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika (Komornik działa poza obszarem swojego rewiru) na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach obejmującego swoją właściwością Sądy Okręgowe w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie i Bielsku-Białej, w sprawach:
a) wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz zabezpieczenia roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych
b) wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
z wyjątkiem spraw:
- o egzekucję z nieruchomości,
- o wydanie nieruchomości,
- o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
- o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
- w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio
 
Komornik ponadto:
a) wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza,
b) wykonuje zadania określone w innych ustawach.
 
Komornik wykonuje również następujące czynności:
a) na zlecenie sądu - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
b) sporządza protokół stanu faktycznego,
c) na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Kancelaria posiada wdrożony pełny dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

Na wniosek wierzyciela w sprawach Km kierowane są zapytania do Urzędu Skarbowego w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

Kancelaria posiada wdrożony system elektronicznej wymiany informacji z wierzycielami za pośrednictwem monitora postępowania egzekucyjnego (MPE) i plików .xml oraz korzysta z wielu dodatkowych aplikacji usprawniających prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Informacje kontaktowe

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Dąbrowie Górniczej

Kamil Jura
Zastępca Krzysztof Sułuja

ul. Królowej Jadwigi 23/8
41-300 Dąbrowa Górnicza

telefon stacjonarny:
32 724 30 99

telefon komórkowy:
784 434 887

email: .

ID EPU: 2224

skrzynka ePUAP: /KomornikJura/domyslna

aktualny rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA
32 1050 1272 1000 0092 4365 6817

Kod SWIFT (BIC): INGBPLPW

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek
    od godz. 8:00 do 15:00
  • komornik przyjmuje interesantów:
    we wtorki od godz. 10:00 do godz. 12:00

Login Form